Kategorija: Donacije

Donacija udruzi Put u Život Puž

Udruga Put u život Puž

Bodova10000

Šifra 6653121

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" (PUŽ) osnovana je 1995. godine s ciljem unapređenja kvalitete života te medicinske i socijalne zaštite djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Udruga okuplja i organizira roditelje djece s poteškoćama u razvoju i druge osobe koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života osoba s posebnim potrebama, polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u društvenom i obiteljskom životu. PUŽ je poseban po tome što okuplja aktivne, educirane i poduzetne roditelje djece s posebnim potrebama, kao i one koji žele takvima postati bez obzira na vrstu poteškoća i dob svog djeteta.

DONACIJE I HUMANITARNE PRILOGE MOŽETE UPLATITI NA RAČUN 2360000-1101490352

Put u život PUŽ
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
Đakovačka 11
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 301 44 58

puz@udrugapuz.hr

http://www.udrugapuz.hr