Kategorija: Donacije

Donacija udruzi Dodir - Hrvatskoj udruzi gluhoslijepih osoba

Dodir - Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba

Bodova25000

Šifra 6652904

"Dodir" je nevladina i neprofitabilna organizacija osnovana inicijativom gluhoslijepih osoba 1994. godine, a cilj joj je promicanje interesa gluhoslijepih osoba i ostvarivanje ljudskih prava na komunikaciju, edukaciju, rehabilitaciju i socijalizaciju.
Udruga informira i educira javnost o problematici gluhosljepoće, a gluhoslijepe osobe osposobljava za rad putem tečajeva hrvatskog znakovnog jezika i specijaliziranih radionica: likovne, keramičke, dramske, krojačke, foto i literarne.
Misija je Udruge osigurati podršku u komunikaciji i kretanju za gluhoslijepe osobe te stoga pri Udruzi djeluje i jedini Centar za prevođenje hrvatskoga znakovnoga jezika za područje cijele Republike Hrvatske.
Prevoditelji znakovnoga jezika OČI su i UŠI gluhoslijepim osobama, oni su MOST putem kojega gluhoslijepe osobe postaju dio zajednice, počinju živjeti s nama, a ne samo među nama!
Svojom donacijom pomažete gluhoslijepim osobama starije životne dobi i oživljavanju našeg novog Centra za prevođenje hrvatskog znakovnoga jezika.

DONACIJE MOŽETE UPLATITI NA RAČUN 2360000-1101318154.

Dodir
Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba
Medulićeva 34
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 487 54 31

dodir@zg.htnet.hr

http://www.dodir.hr