Kategorija: Donacije

Donacija centru za rehabilitaciju Stančić

Centar za rehabilitaciju Stančić

Bodova25000

Šifra 6653042

Centar za rehabilitaciju Stančić osnovan je 1955. godine, a u njemu je smješteno oko 400 osoba životne dobi od 7 do 68 godina, s najtežim oblicima mentalne retardacije i pridruženim višestrukim smetnjama kao što su cerebralna paraliza, epilepsija i dr.
Centar pruža usluge smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena. U Centru je organizirana i škola za djecu i mladež s umjerenom i težom mentalnom retardacijom, po posebnim uvjetima i programu koji propisuje Ministarstvo prosvjete i športa.

DONACIJE MOŽETE UPLATITI NA RAČUN 2390001-1100017569

Centar za rehabilitaciju Stančić
Zagrebačka 23
10370 Dugo Selo
Tel.: 01/ 275 74 74

http://www.centar-stancic.hr