Kategorija: Članarine

The Platinum Card - izvan osn. paketa (Green)

Članarina u vrijednosti 250 kn

The Platinum Card - članarina dodatnog korisnika izvan osnovnog paketa
(Green plastika)

Članarina

Bodova62500

Šifra 7597644

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje članarine American Express kartice.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje članarina iz ponude Membership Rewards programa, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr