Kategorija: Članarine

The Platinum Card - izvan osnovnog paketa (Gold)

Članarina u vrijednosti 400 kn

The Platinum Card - članarina za dodatnog korisnika izvan osnovnog paketa
(Gold plastika)

Članarina

Bodova100000

Šifra 7597643

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje članarine American Express kartice.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje članarina iz ponude Membership Rewards programa, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr