Kategorija: Članarine

American Express kartica kreditna kartica osnovna

Članarina u vrijednosti 200 kn - osnovni korisnik

American Express kreditna kartica

Članarine

Bodova50000

Šifra 1678708

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje članarine American Express kartice.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje članarina iz ponude Membership Rewards programa, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr