Kategorija: Članarine

American Express kreditna kartica - dodatna (companion)

Članarina u vrijednosti 70 kn - dodatni korisnik (Companion)

American Express kreditna kartica za postojeće korisnike American Express osnovne osobne kartice (Companion) - članarina za dodatnog korisnika

Članarina

Bodova17500

Šifra 68668

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje članarine American Express kartice.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje članarina iz ponude Membership Rewards programa, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr