Kategorija: Članarine

American Express kartica (zelena)/kartica sa srcem - dodatna

Članarina u vrijednosti 125 kn - dodatni korisnik

American Express kartica (zelena)
American Express kartica sa srcem

Članarine

Bodova31250

Šifra 68673

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje članarine American Express kartice.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje članarina iz ponude Membership Rewards programa, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr