Kategorija: Članarine

American Express Affinity Card - za članove Rotary Distrikta 1913 - osnovna

Članarina u vrijednosti 290 kn - osnovni korisnik

Affinity Card za članove Rotary Distrikta 1913

Članarine

Bodova72500

Šifra 12314

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje članarine American Express kartice.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje članarina iz ponude Membership Rewards programa, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr