Kategorija: Članarine

American Express Affinity Card za članove Rotary Distrikta 1913 - dodatna

Članarina u vrijednosti 145 kn - dodatni korisnik

Affinity Card za članove Rotary Distrikta 1913

Članarine

Bodova36250

Šifra 68672

Vaše bodove stečene u Membership Rewards programu možete vrlo jednostavno i praktično iskoristiti za podmirenje članarine American Express kartice ili naknade Membership Rewards programa.

Ako svoje bodove želite iskoristiti za podmirenje članarina iz ponude Membership Rewards programa, molimo vas da nam pošaljete vlastoručno potpisanu suglasnost koju možete pronaći na www.membershiprewards.hr ili je zatražiti na besplatnom telefonu 0800 3775 00.

 

 

membership.rewards@pbzcard.hr