Kategorija: Donacije

Donacija udruzi Marijini obroci

Udruga Marijini obroci

Bodova10000

Šifra 6711581

Hrvatska udruga Marijini obroci osnovana je u srpnju 2009. godine s ciljem pružanja podrške projektu prehrane djece u školama smještenim u siromašnim zajednicama. Ideja projekta je da se djeci omogući jedan obrok dnevno u školama koje pohađaju i na taj način pomogne u stjecanju obrazovanja. Za samo 75 kuna jedno dijete u najsiromašnijim zemljama svijeta dobiva u školi jedan topli obrok dnevno tijekom cijele školske godine.
Marijini obroci djeluju u 14 najsiromašnijih zemalja u svijetu, uključujući Indiju, Malavi, Sudan i Haiti te svaki dan hrane 390.000 djece.

DONACIJA U VRIJEDNOSTI 10.000 BODOVA

DONACIJE I HUMANITARNE PRILOGE MOŽETE UPLATITI NA RAČUN 2360000-1102102666

Udruga Marijini obroci
Donje Svetice 46c
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 550 92 41
Faks: 01/ 233 46 16

info@marysmeals.hr

http://www.marysmeals.hr